jakub holý


 

5 - Kuba Holýjakub holý – prostý mladý muž, jehož pohled na svět je sice racionální, nicméně se v tom světě ( jak sám říká) mnohdy zcela ztrácí.

očima malíře, básníka, fotografa, příležitostného muzikanta a textaře pozoruje kmitočet života a zaznamenává jej barvami, optikou či slovy, kterými nalézá směr a cesty úniku ze svého bloudění.

do své tvorby vkládá sny, touhy, bolesti, kouzla i tajnosti, abstrakce prožitého…dává divákovi či posluchači možnost vlastního vnímání a prožitku, zapojení osobní představivosti a fantazie.

,, nerozlišuji příliš, zda vzniká báseň či obraz. často to bývá vyjádření téhož, jen odlišnou formou. může to být skrytý pocit, příběh či jen pouhá hra s barvami, se slovy. pro každého je pak výsledek práce sdělený jiným způsobem „

své práce nejraději prezentuje na multikulturních akcích, neboť toto prostředí, pulzující specifickou atmosférou, je vítanou alternativou tvůrcova pobytu ve vlastním světě.

Kuba Holý

maják

dávno nepočítám ztráty…jsem stále maják pro návraty

bezvětří umí být zrádné

světlo co vede už slábne

jak cit zdánlivě všudejsoucí…po doteku je tma tmoucí

nač sextanty, azimuty

není-li cíl při vyplutí

bez signálu od přítele…na obzoru potemnělém

Komentare jsou zakazany.