Nedamy


pozůstatky skalního středověkého hradu – okres Mělník