sokolohrady


nepatrné zbytky středověkého loupeživého hradu nad údolím říčky doubravy – okres havlíčkův brod