Sokolohrady


nepatrné zbytky středověkého loupeživého hradu nad údolím říčky Doubravy – okres Havlíčkův Brod