krokyn art


j.h.krokyn – řidič z povolání, tramp, amatérský filmař a fotograf

kontakt : krokyn@krokyn.cz

 

krok in film – akce a zážitky zachycené kamerou

 


 

spolupráce na zajímavých projektech :

krokyn fest – nepravidelné setkávání přátel a kamarádů s hudbou, divadlem, filmy a překvapením

divadlo obvb – divadelní spolek osvětové besedy velká bystřice

a.m.úlet – foto a video známé hudební skupiny

silvie forsyth – českokanadská písničkářka a malířka

jakub holý – malíř a ilustrátor…společná výstava vPohledy (11/2012) a vPohledy 2 (5/2018)

nokturno vzpomínek – hudební projekt josefa kadlece, petry zsigraiové a zdenka dohnala … realizace cd (2014)

sonetové věnce – básnická sbírka jiřího k. hrubého … realizace knížky (2016)

litovelským pomoravím na kajaku – realizace nástěnného kalendáře (2014-2015)

mysterious  woman – fotografie